Wanneer wordt automatische smering gebruikt?

Smering is een essentieel onderdeel van het onderhoud van machines voor bijna elke productiefaciliteit. Gemiddeld bedraagt de aankoop van smeermiddelen slechts 3 procent van een onderhoudsbudget, maar smeergerelateerde activiteiten kunnen naar schatting 40 procent van de totale onderhoudskosten beïnvloeden.

Wil je meer informatie over automatische smering? Bezoek dan ancotech.nl voor professionele advies!

Wanneer wordt automatische smering gebruikt?

Automatische smering alleen is zeker niet de oplossing voor al uw smeringsproblemen. Het moet goed begrepen worden om de potentiële voordelen ervan te vergroten. Er zijn echter oplossingen beschikbaar in de markt voor vrijwel elke toepassing, dus het is moeilijk voor te stellen dat een kritische toepassing niet de moeite waard is om uit te rusten met een automatisch smeersysteem.

Voordelen van automatische smering

Het gebruik van automatische smeersystemen heeft vele voordelen. Deze omvatten onder andere minder afval en risico’s op defecte lagers, netheid, minder arbeid en een betere milieuhygiëne en -veiligheid.

Minder afval en risico op lagerschade

De nasmeerhoeveelheden worden bepaald door de beschikbare fysieke ruimte in het lager, terwijl de nasmeerintervallen worden bepaald door de werkomstandigheden die de afbraaksnelheid van het smeermiddel bepalen (snelheid, belasting, temperatuur, type lager, enz.).

Een enkelvoudig automatisch smeersysteem kan de juiste hoeveelheid vet op het juiste moment aan elk smeerpunt leveren. Dit vermindert zowel de vetverspilling als het risico op het uitvallen van de lagers.

Reinheid

Vervuiling van het smeermiddel heeft ook invloed op de levensduur van de lagers en verhoogt het risico op defecten. In handmatige smeringsprogramma’s kan het vermijden van vetvervuiling een uitdaging zijn.

Processen moeten schoon zijn om ervoor te zorgen dat er geen externe verontreiniging in het vet terechtkomt en elk smeerpunt moet een dop op de vetnippel hebben. Bovendien moet voor elk punt het meest schone nasmeerproces worden gevolgd.

Arbeidsbesparing

De eenvoudige taak van het indrukken van een hendel op een vetspuit voor handmatige smering kan eenvoudig worden vervangen door een machine. Het echte probleem is echter of je de maximale waarde krijgt van je bekwame onderhoudstechnici. Zulk personeel kan een smeerprogramma doorvoeren:

  • Continue verbetering van de smeerroutes
  • Implementatie van een smeermiddelanalyseprogramma
  • Uitvoering van een verontreinigingscontrole- en olieconditioneringsprogramma
  • Uitvoering van een lekbestrijdingsprogramma

Houd er rekening mee dat de inzet van automatische smeersystemen het personeel weliswaar kan bevrijden van tijdrovende basisactiviteiten om extra waarde te leveren, maar dat het geen vervanging kan zijn voor personeel dat op dit niveau waarde kan leveren.

Milieu, gezondheid en veiligheid

Onjuiste nasmeeractiviteiten kunnen een aanzienlijke impact hebben op het milieu. Denk nog eens aan de vetverspillingsberekeningen in het vorige voorbeeld. Probeer nu de impact van deze verspilling op het milieu in te schatten. Het hangt natuurlijk af van de manier waarop je de smering in je bedrijf uitvoert, maar in de basis is het zo dat hoe minder afval er is, hoe beter het is.

Lees ook: Werken in de overheid: De voordelen