Kenmerken van ontwikkelingsprojecten

Ontwikkelingsorganisaties variëren in omvang en oriëntatie, de meeste delen het gemeenschappelijke doel om mensen te helpen en de samenleving ten goede te komen. Er zijn de grote ontwikkelingsprojecten die worden gefinancierd door regeringen en instellingen zoals de Wereldbank en die zich richten op infrastructuur en verbeteringen in het onderwijs, de gezondheidszorg en het rechtssysteem, en internationale humanitaire organisaties en nationale NGO’s die ontwikkelingsactiviteiten ondersteunen, variërend van gemeenschapsorganisatie, welzijnssteun, gezondheid, onderwijs, kleine financiële leningen en bescherming van het milieu.

NGO’s zijn meestal particuliere, vrijwillige, non-profit en servicegerichte organisaties die het welzijn en de kwaliteit van het leven van mensen helpen verbeteren.

Waarom zijn ontwikkelingsprojecten belangrijk?

Het doel van alle ontwikkelingsprojecten is om het leven van mensen te helpen verbeteren door middel van vaardigheidstrainingen en andere programma’s voor levensonderhoud. Ontwikkelingsorganisaties bereiden ontwikkelingsprojecten voor en voeren deze uit en werken aan de versterking van de capaciteiten van de lokale instellingen en de bevordering van de zelfredzaamheid van de gemeenschap door middel van duurzame strategieën. De financiering van de projecten komt via particuliere en openbare donaties, overheidshulp en diverse andere bronnen. Ontwikkelingsprojecten kunnen bestaan uit één enkel, transformatief project om een specifiek probleem aan te pakken of uit een reeks projecten die gericht zijn op het aanpakken van verschillende problemen.

Hoewel ontwikkelingsprojecten een belangrijke bijdrage leveren aan de sociaal-economische ontwikkeling van een gemeenschap, hebben ze ook beperkingen. Een groter aantal nationale NGO’s is klein in omvang en reikwijdte van de activiteiten en het effect ervan is soms beperkt. NGO’s kunnen te lijden hebben onder financiële en technische beperkingen, vaak gericht op een specifieke zorg of een specifieke locatie; veel NGO’s missen een breder economisch en sociaal perspectief. Ze zijn losjes gestructureerd en hebben soms een beperkte verantwoordingsplicht en hun beheers- en planningsmethoden kunnen zwak of te flexibel zijn.

Een van de belangrijkste succesfactoren van ontwikkelingsprojecten is wanneer bij de planning ervan mensen betrokken zijn die baat hebben bij of beïnvloed worden door het project. De begunstigden moeten een grotere rol spelen in de planning en uitvoering van de ontwikkelingsinspanningen die hun leven een nieuwe vorm zullen geven. Dit is een van de redenen waarom ontwikkelingsprojecten geleidelijk aan afstappen van traditionele projecten die afhankelijk zijn van het leveren van directe diensten, en in de richting gaan van projecten die de deelname van lokale organisaties omvatten om de diensten te leveren die de armen en andere beoogde begunstigden directer ten goede zullen komen.

De betrokkenheid van de begunstigden vergroot ook de kans dat de ontwikkelingsinspanningen hun beoogde voordelen realiseren en kan helpen problemen bij de uitvoering te voorkomen. Het concept van participatie is bedoeld om ervoor te zorgen dat de beoogde begunstigden van ontwikkelingsprojecten worden betrokken bij de planning en uitvoering van die projecten. Dit wordt belangrijk geacht omdat het de begunstigden van ontwikkelingsprojecten in staat stelt hun eigen ontwikkeling te beïnvloeden en te beheren en het helpt om elke vorm van afhankelijkheid weg te nemen nadat het project is voltooid. De participatie van de begunstigden wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste concepten in de moderne ontwikkelingstheorie.

Lees ook: De ultieme beginnersgids voor diamond painting