De economische gevolgen van de verhoogde belastingen

Belastingen zijn financiële heffingen en vergoedingen die door een bestuursorgaan aan mensen worden opgelegd om inkomsten te genereren, zodat het orgaan zijn schuld kan financieren en zijn programma’s kan financieren. Belastingen zijn een belangrijke kwestie op het gebied van de economie. Belastingen worden vaak beschouwd als een inefficiënte praktijk om een optimale economische activiteit te bevorderen. Er zijn verschillende mogelijke effecten die belastingverhogingen kunnen hebben op een economie.

Heb je vragen over je belasting? Neem dan contact op met de belastingdienst klantenservice.

Afnemende consumentenbestedingen

Consumentenbestedingen worden vaak beschouwd als een van de belangrijkste tekenen van economische gezondheid in Nederland. Wanneer consumenten goederen en diensten kopen, maken bedrijven winst en kunnen ze uitbreiden, waardoor er nog meer economische activiteit kan ontstaan. Wanneer de belastingen stijgen, kan het zijn dat consumenten minder geld te besteden hebben aan discretionaire aankopen, wat kan leiden tot een daling van de totale consumptie. Dit kan op zijn beurt de economische groei (vaak gemeten aan de hand van het groeipercentage van het bruto binnenlands product of het BBP) vertragen of zelfs de economie doen krimpen. Belastingverlaging daarentegen is een veelgebruikte tactiek van de overheid om de economische groei te stimuleren. Een van de argumenten tegen het verhogen van de belastingen is dat het negatieve effect dat het kan hebben op de economische activiteit, betekent dat het de belastinggrondslag kan doen krimpen, wat uiteindelijk kan leiden tot minder belastingen, zelfs bij een hoger belastingtarief. Als een staat bijvoorbeeld de omzetbelasting verhoogt om meer inkomsten te genereren, maar de consumenten daardoor minder gaan uitgeven, kan de verandering niet leiden tot een verhoging van de totale inkomsten uit de omzetbelasting.

Werkgelegenheid

Belastingverhogingen kunnen de werkgelegenheid negatief beïnvloeden. Wanneer individuen en bedrijven meer worden belast, kunnen de uitgaven en winsten dalen, wat betekent dat bedrijven misschien moeten bezuinigen. Een van de gemakkelijkste manieren om te bezuinigen is door werknemers te ontslaan. Wanneer de belastingen worden verlaagd, kan dit de inkomsten verhogen, waardoor bedrijven misschien genoeg geld overhouden om werknemers te behouden of zelfs nieuwe werknemers in dienst te nemen.

Investering

Verhoogde belastingen kunnen de investeringen negatief beïnvloeden. Wanneer de belastingen worden verhoogd, kunnen bedrijven het moeilijker hebben om winst te maken, wat ertoe kan leiden dat investeerders zich na een belastingverhoging uit de markt terugtrekken. Aangezien belastingverhogingen vaak een trage groei van het BBP met zich meebrengen, kan dit ook leiden tot een daling van de aandelenmarkt. Een andere manier waarop belastingverhogingen van invloed kunnen zijn op investeringen is dat, met hogere belastingen, individuen gewoon minder geld hebben om te investeren. Zo hebben de rijken de neiging om een groot deel van hun geld te investeren in de aandelenmarkt. Dus als de belastingen worden verhoogd op de rijken, kan het belastinggeld direct het bedrag dat ze kunnen investeren verminderen.

Lees ook: Voordelen van de rijschool die je kan verrassen